Kapittel 0 - Grunnleggende kunnskap

Ord og begrep

Engelsk

Før man kan starte å lære et språk og alt som kommer med det, er det en god idé å ha en grunnleggende forståelse av grammatikken i språket og ikke minst hva vanlige ord og begrep betyr.

I Terminologi artikkelen kan du finne en liste over de mest vanlige ordene brukt i norsk grammatikk, med enkle beskrivelser og eksempler. Eksemplene vil være så ekle som mulig og dekker ikke alt et ord betyr, derfor anbefales det å lese de fulle artiklene når de er tilgjengelige.