Kapittel 1

Substantiv

Substantiv er en stor gruppe av ord som blant annet gir navn til konkrete objekter, abstrakte begreper og personer.

Les mer om hva substantiv er her.