Grammatikk

Introduksjon

Engelsk

En samling av artikler om norsk grammatikk for andrespråkelever og bruk i klasserom. Det vil bli skrevet om blant annet:

  • Termer
  • Substantiv
  • Verb
  • Adjektiv
  • Pronomen
  • Determinativ
  • Konjunksjoner
  • Subjunksjoner
  • Preposisjoner
  • Interjeksjoner

og deres undergrupper. Det vil også bli skrevet om andre emner som setningsstruktur og generelle ting relatert til å lære norsk, mer info kommer senere.