Vegen til norsk

Innhold

Skal ha enkle artikler om grammatikk som kan brukes i undervisning av norsk som andrespråk. Det meste vil være på norsk med små innslag av engelsk for å gjøre det mer tilgjengelig, merk at alt innhold på engelsk er ment å være en mer eller mindre direkte oversettelse (beskrivelse) av norsk grammatikk og ikke engelsk. Derfor er det mulig at det ikke vil være korrekt på engelsk. Engelsk innhold vil være prioritert spesielt for innhold rettet mot A1-A2.

For nå er det mulig å bestille klasser og pakker, og en liste med vanlige grammatikkord skal være tilgjengelig.